Intervjui

Politika: korak naprijed, dva nazad

Mirko Šarović

emitirano 29.02.2020.

Uloga i uticaj Rusije

Dr. Dušan Janjić

emitirano 02.03.2021.

Pandemija i diskriminacija u društvu

Dr. Bakir Nakaš

emitirano 17.02.2021.

Negativna digitalizacija društva

Danijal Hadžović

emitirano 04.05.2021.

Regionalna i globalna partnerska saradnja

Denis Čarkadžić

emitirano 17.03.2021.

Korupcija u Bosni i Hercegovini

Ivana Korajlić

emitirano 11.05.2021.

Epizode

Epizoda#2.7

Zvonko Komšić, Vildana Selimbegović, Aida Jokanović, Jasmin Ahić, Aleksandar Trifunović, Anes Podić, Ešref Kenan Rašidagić, Tanja Topić, Svetlana Cenić, Marina Pendeš, Jakob Finci, Svjetlana Nedimović, Zlatko Lagumdžija, Avdo Avdić, Ferida Duraković, Denis Čarkadžić, Edina Bećirević, Enes Zlatar Bure, Mirko Šarović, Željka Mihaljević, Dino Mustafić

emitirano 08.03.2020.

Epizoda#2.1

Prof. Jasmin Ahić, Aleksandar Trifunović, Anes Podić

emitirano 25.01.2020.

Epizoda#2.6

Mirko Šarović, Željka Mihaljević, Dino Mustafić

emitirano 29.02.2020.

Epizoda#2.5

Denis Čarkadžić, Prof. Edina Bećirević, Enes Zlatar Bure

emitirano 22.02.2020.

Epizoda#2.2

Prof. Ešref Kenan Rašidagić, Tanja Topić, Svetlana Cenić

emitirano 01.02.2020.

Epizoda#2.4

Zlatko Lagumdžija, Avdo Avdić, Ferida Duraković

emitirano 15.02.2020.